Početna

ISEC je firma koja se bavi distribucijom opreme za sigurnosne sisteme i postoji na domaćem tržištu od 2011 godine. U ovih 8 godina smo stekli poverenje velikog broja saradnika pre svega zbog profesionalnog odnosa, kvalitetne opreme, stabilnog lagera, brze i efikasne tehničke podrške.

Odabir opreme vršimo na osnovu višegodišnjeg iskustva sa terena, a upravo je tu Vaša prednost u saradnji sa nama jer ćete raditi sa pouzdanom i kvalitetnom opremom koja je u isto vreme cenovno konkurentna na tržištu.

Raspoloženi smo za kvalitetnu komunikaciju sa Vama u vidu kompletne tehničke podrške, pomoći pri izboru i konfigurisanju opreme.Od 2017 godine smo i ovlašćeni poddistributer HIKVISION opreme. U našoj ponudi su renomirani proizvođači sigurnosne opreme: HikVision, Paradox, Bear, Urmet, Roger, Foresee, ZK Teco, D-Link

USPEŠNO ZAVRŠENA OBUKA HIKVISION SISTEM INTEGRATORA

HIKVISION je u saradnji sa ISEC uspešno održao obuku sistem integratora u Nišu.
Cilj obuke je sertfikacija sistem integratora i upoznavanje sa AcuSense tehnologijom i novim IP modularnim interfonskim sistemima.
Svi sistem integratori su polagali sertifikacioni test i imali stručnu obuku.

AcuSense koristi Deep Learning tehnologiju kako bi razlikovala ljude i vozila od ostalih pokretnih objekata.
AcuSense tehnologija vam pomaže da se fokusirate na događaje ljudi i vozila na dva načina:
Uređaj će aktivirati alarm samo kada se dogodi unapred podešeni tip upada (ljudi ili vozila)
Video snimci vezani za događaje alarma su sortirani u kategorije i omogućavaju lakšu pretragu snimaka.

Više o AcuSense Tehnologiji i IP Interfonskim sistemima, možete pročitati na sledećem linku:
https://content.hikvision.com/en/core-technology/acusense

https://content.hikvision.com/2nd-generation-intercom-homepage