AJAX REX

154.80

Na stanju

ReX je proširivač dometa radio-signala koji pojačava domet svih Ajax-ovih sigurnosnih sistema i upravlja
njihovom komunikacijom sa centralom. Inteligentni proširivač dometa radio signala omogućava korisnicima
da postave Ajax uređaje na znatnoj udaljenosti od centrale radi zaštite višespratnih kancelarija, odvojenih
zgrada, pa čak i proizvodnih pogona. Povezivanjem 5 ReX-ova sa sigurnosnim sistemom proširuje se njegova
pokrivenost do 35 km².
Maksimalan broj povezanih ReX-a po centrali * Hub – 1 | Hub Plus / Hub 2 / Hub 2 Plus – 5
Napajanje: 110-240 V AC / Do 35 sati rada bez struje sa baterijom.
Dimenzije 163 × 163 × 36 mm.

Kategorija:

Navigacija