Moduli za komunikaciju

 • Placeholder

  307USB

  Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija
  serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a

 • 307USB

  USB/RS232 Adapter za direktnu vezu Centrale i Računara zbog programiranja sa BabyWare
  programom. Winload se ne preporučuje jer već duže od 2 godine Paradox ga je izbacio iz
  upotrebe. NAPOMENA: Bez USB2.0 A-B ili RS232 kabla

 • Placeholder

  IP150

  Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard
  Uključivanje / isključivanje sistema,upravljanje PGM-ovima putem Insite GOLD app, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.

 • Placeholder

  PCS250

  GPRS/GSM komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard
  Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS, slanje fabrički definisanih glasovnih poruka sa kombinacijom VDMP3 (samo u GSM modu), jednostavna instalacija, povezivanje sa 4 žice.

 • Placeholder

  PCS250G

  GPRS komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard
  Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS. PCS250G omogućava centrali da šalje izveštaj preko GPRS-a na IPR512 monitoring stanicu. Uređaj može da se konfiguriše da šalje SMS poruke krajnjem korisniku. Sve ovo se ostvaruje 4-žičnom serijskom konekcijom između PCS-a i centrale. PCS može da se instalira do 2m od centrale, a eksterna antena može da se instalira do 2m od PCS-a sa opcionim produžetkom (ANTKIT) ako je PCS podržava.

 • Placeholder

  PCS260E

  4G/3G/2G/GSM Modul za komunikaciju GPRS-SMS
  PCS260 omogućava 4G/3G/2G komunikaciju ili GSM izveštavanje za Paradox sisteme. Omogućava pouzdano izveštavanje i dvosmernu komunikaciju izmedju Paradox centrala i monitoring stanica,kao i SMS. Takođe postoji podrška za pristup preko Paradox aplikacije za pametne telefone. Podrška za 2 SIM kartice kao i backup, nadgledana komunikacija sa alarmnom centralom,aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a, 4-žični instalacija, prijavljuje gubitak komunikacije sa centralom u slučaju prekida

 • Placeholder

  PCS265E

  4G/3G/2G/GSM GPRS-SMS Modul za komunikaciju sa litijumskom baterijom, omogućava jednostavnu i sigurnu instalaciju povezanu preko RS485 do 100m daljine od centrale, a baterija pruža dovoljno snage za komunikaciju na mobilnoj mreži. Isporučuje se sa baterijom i sa CTV485 adapterom.
  PCS265 omogućava 4G/3G/2G komunikaciju ili GSM izveštavanje za Paradox sisteme. Omogućava pouzdano izveštavanje i dvosmernu komunikaciju između Paradox centrala i monitoring stanica, kao i SMS. Takođe postoji podrška za pristup preko Paradox aplikacije za pametne telefone. Ukoliko je $g mreža nedostupna automatska konekcija na 3G/2G mrežu,podrška za 2 SIM kartice kao i backup drugog operatera, nadgledana komunikacija sa alarmonom centralom, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a, 4 žične instalacija,dvostruki prekidač za tamper (uklanjanje sa zida i poklopca),prijavljivanje gubitka komunikacije sa centrlom u slučaju prekida

 • PMC5

  USB ključ za programiranje centrala EVO, SP, MG, E55.

 • Placeholder

  USB-OUT

  USB adapter za OUTSPIDER detektor – direktna veza sa PC.

 • Placeholder

  VDMP3

  Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard
  kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in

Navigacija