ULTIMATE

Dostupno

Kombinovani ULTRAZVUČNI MIKROTALASNI SENZOR, otporan na radiofrekfentno emitovanje 5 ÷
10 W (VHF), za objekte sa visokim rizikom – banke,trezori.

Uporedi

Navigacija