Vaša privatnost nam je važna. ISEC-ova politika je da poštuje vašu privatnost i da se pridržava svih važećih zakona i propisa u vezi sa bilo kojim ličnim podacima koje možemo prikupiti o vama, preko naše veb stranice, https://isec.rs i drugih veb lokacija koje posedujemo i kojima upravljamo.

Ova politika je na snazi od 01. januara 2021. godine, a poslednji put je ažurirana 19. marta 2021. godine.

Informacije koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo uključuju informacije koje nam svesno i aktivno pružate prilikom korišćenja ili učestvovanja u bilo kojoj od naših usluga i promocija, kao i sve informacije koje vaši uređaji automatski šalju tokom pristupa našim proizvodima i uslugama.

Evidencija podataka

Kada posetite našu veb stranicu, naši serveri mogu automatski evidentirati standardne podatke koje pruža vaš veb pregledač. Može sadržati adresu Internet protokola (IP) vašeg uređaja, tip i verziju pregledača, stranice koje posećujete, vreme i datum posete, vreme provedeno na svakoj stranici, ostale detalje o vašoj poseti i tehničke detalje koji se javljaju u u vezi sa greškama na koje biste mogli naići.Imajte na umu da, iako ove informacije možda ne predstavljaju ličnu identifikaciju same po sebi, možda će ih biti moguće kombinovati sa drugim podacima za ličnu identifikaciju pojedinačnih osoba.

Lične informacije i ostali podaci

Možemo zatražiti lične podatke koji mogu sadržati jedno ili više od sledećeg::

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa
 • Broj telefona
 • Adresa
 • PIB

Legitimni razlozi za obradu vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke prikupljamo i koristimo samo kada imamo opravdani razlog za to. U tom slučaju, prikupljamo samo lične podatke koji su razumno neophodni za pružanje naših usluga vama.

Prikupljanje i korišćenje informacija

Možemo prikupiti lične podatke od vas kada na našoj veb stranici učinite bilo šta od sledećeg:

 • Prijavite se da biste od nas dobijali novosti putem e-pošte ili putem kanala na društvenim mrežama
 • Za pristup našem sadržaju koristite mobilni uređaj ili veb pregledač
 • Kontaktirate nas putem e-pošte, društvenih medija ili bilo koje slične tehnologije
 • Kad nas pomenete na društvenim mrežama

Informacije možemo da prikupljamo, držimo, koristimo i otkrivamo u sledeće svrhe, a lični podaci se neće dalje obrađivati na način koji je nespojiv sa ovim svrhama:

 • kako bi vam omogućili da prilagodite ili personalizujete svoje iskustvo na našoj veb stranici
 • da vas kontaktiramo
 • za analitiku, istraživanje tržišta i razvoj poslovanja, uključujući rad i unapređenje naše veb stranice, povezanih aplikacija i povezanih platformi društvenih medija
 • kako bi vam omogućili pristup i korišćenje naše veb stranice, povezanih aplikacija i povezanih platformi društvenih medija

Imajte na umu da informacije koje prikupljamo o vama možemo kombinirati sa opštim informacijama ili podacima istraživanja koje dobijamo iz drugih pouzdanih izvora.

Stranice na ovoj veb lokaciji mogu sadržati ugrađeni sadržaj (npr. Video snimke, slike, članke itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih veb lokacija ponaša se na potpuno isti način kao da je posetilac posetio drugu veb lokaciju.

Ove veb stranice mogu da prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, ugrađuju dodatno praćenje treće strane i nadgledaju vašu interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj veb lokaciji.

Bezbednost vaših ličnih podataka

Kada prikupljamo i obrađujemo lične podatke i dok ih zadržavamo, štitićemo ih u okviru komercijalno prihvatljivih sredstava kako bismo sprečili gubitak i krađu, kao i neovlašćen pristup, otkrivanje, kopiranje, upotrebu ili modifikovanje.

Iako ćemo se potruditi da zaštitimo lične podatke koje nam pružate, savetujemo da nijedan način elektronskog prenosa ili skladištenja nije 100% siguran i niko ne može da garantuje apsolutnu sigurnost podataka. Pridržavaćemo se zakona koji se na nas odnose u vezi sa bilo kojim kršenjem podataka.

Odgovorni ste za odabir bilo koje lozinke i njene ukupne jačine sigurnosti, osiguravajući sigurnost vlastitih podataka u okviru naših usluga.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno. Ovaj vremenski period može zavisiti od toga za šta koristimo vaše podatke, u skladu sa ovom politikom privatnosti. Ako vaši lični podaci više nisu potrebni, izbrisaćemo ih ili učiniti anonimnim uklanjanjem svih detalja koji vas identifikuju.

Međutim, ako je potrebno, možemo zadržati vaše lične podatke radi usklađenosti sa zakonskim, računovodstvenim ili obavezi izveštavanja ili radi arhiviranja u javnom interesu, u naučne ili istorijske svrhe ili u statističke svrhe.

Otkrivanje ličnih podataka trećim licima

Lične podatke možemo otkriti:

 • nezavisni dobavljači usluga u svrhu omogućavanja da pružaju svoje usluge, na primer, dobavljači IT usluga, dobavljači usluga skladištenja, hostinga i servera, oglašavači ili analitičke platforme
 • naši zaposleni, izvođači i / ili povezana lica
 • naši postojeći ili potencijalni agenti ili poslovni partneri
 • sponzori ili promoteri bilo kog takmičenja, nagradne igre ili promocije koju vodimo
 • sudovi, tribunali, regulatorna tela i službenici za sprovođenje zakona, kako nalaže zakon, u vezi sa bilo kojim stvarnim ili budućim pravnim postupkom ili u cilju uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane naših zakonskih prava
 • treće strane, uključujući agente ili podizvođače, koji nam pomažu u pružanju informacija, proizvoda, usluga ili direktnom marketingu vama trećim licima za prikupljanje i obradu podataka

Međunarodni transferi ličnih podataka

Lični podaci koje prikupljamo se čuvaju i / ili obrađuju tamo gde mi ili naši partneri, podružnice i nezavisni dobavljači održavamo objekte. Imajte na umu da lokacije na kojima skladištimo, obrađujemo ili prenosimo vaše lične podatke možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao država u kojoj ste informacije prvobitno dostavili. Ako vaše lične podatke prenesemo trećim licima u drugim zemljama: (i) izvršićemo te prenose u skladu sa zahtevima važećeg zakona; i (ii) zaštitićemo prenesene lične podatke u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Vaša prava i kontrola vaših ličnih podataka

Uvek zadržavate pravo da nam uskratite lične podatke, uz razumevanje da to može uticati na vaše iskustvo sa našom veb lokacijom. Nećemo vas diskriminisati zbog ostvarivanja bilo kog od vaših prava na vaše lične podatke. Ako nam dostavite lične podatke, razumete da ćemo ih prikupljati, čuvati, koristiti i otkrivati u skladu sa ovom politikom privatnosti. Zadržavate pravo da zahtevate detalje bilo kojih ličnih podataka koje imamo o vama.

Ako lične podatke o vama dobijemo od treće strane, zaštitićemo ih kako je navedeno u ovoj politici privatnosti. Ako ste treća strana koja pruža lične podatke o nekome drugom, izjavljujete i garantujete da imate pristanak te osobe da nam pruži lične podatke.

Ako ste se prethodno složili da koristimo vaše lične podatke u svrhe direktnog marketinga, možete se predomisliti u bilo kom trenutku. Pružićemo vam mogućnost da se odjavite sa naše baze podataka e-pošte ili da onemogućite komunikaciju. Imajte na umu da ćemo možda morati da zatražimo određene informacije od vas kako bismo nam pomogli da potvrdimo vaš identitet.

Ako smatrate da su bilo koje informacije koje imamo o vama netačne, zastarele, nepotpune, irelevantne ili obmanjujuće, kontaktirajte nas koristeći detalje navedene u ovoj politici privatnosti. Preduzećemo razumne korake da ispravimo sve informacije za koje se utvrdi da su netačne, nepotpune, obmanjujuće ili zastarele.

Ako smatrate da smo prekršili odgovarajući zakon o zaštiti podataka i želite da uložite žalbu, kontaktirajte nas koristeći dolenavedene detalje i dostavite nam sve detalje navodne povrede. Odmah ćemo istražiti vašu žalbu i odgovoriti vam pismenim putem, navodeći ishod naše istrage i korake koje ćemo preduzeti da bismo se pozabavili vašom žalbom. Takođe imate pravo da kontaktirate regulatorno telo ili organ za zaštitu podataka u vezi sa vašom žalbom

Upotreba kolačića

Koristimo „kolačiće“ za prikupljanje podataka o vama i vašim aktivnostima na našoj veb lokaciji. Kolačić je mali deo podataka koji naša veb lokacija čuva na vašem računaru i pristupa im svaki put kada ga posetite, tako da možemo da razumemo kako koristite našu veb lokaciju. Ovo nam pomaže da vam serviramo sadržaj na osnovu preferenci koje ste naveli.

Ograničenja naše politike

Naša veb lokacija može voditi do spoljnih veb lokacija kojima mi ne upravljamo. Imajte na umu da mi nemamo kontrolu nad sadržajem i politikama tih veb lokacija i ne možemo prihvatiti odgovornost ili odgovornosti za njihove odgovarajuće prakse privatnosti.

Promene u ovoj politici

Prema našem nahođenju, možemo promeniti našu politiku privatnosti tako da odražava ažuriranja naših poslovnih procesa, trenutne prihvatljive prakse ili zakonske ili regulatorne promene. Ako odlučimo da promenimo ovu politiku privatnosti, izmene ćemo objaviti ovde na istom linku putem kojeg pristupate ovoj politici privatnosti.

Ako to zahteva zakon, dobićemo vašu dozvolu ili ćemo vam pružiti mogućnost da se uključite ili onemogućite, prema potrebi, bilo koju novu upotrebu vaših ličnih podataka.

Navigacija