MG 5050

Raspoloživost: Na stanju

Centrala sa ugrađenim primopredajnikom na 433 ili 868 MHz, 32 zone od kojih svaka može biti bežična, 5 žične zone na ploči – 10 sa dupliranjem(ATZ), 4-žična komunikaciona Bus magistrala(do 15 šifratora), podržava 32 korisnika i 32 daljinske komande (1 daljinska komanda po korisniku), do 16 PGM-ova (4 na ploči,PGM4 sa izborom pozitivnog ili negativnog naposkog izlaza), REM3 daljinsku komandu, do 8 K32RF/K37 šifratora, 4 SR150 bežične sirene i 2 RPT1 pojačivača signala, softversko programiranje preko računara(BabyWare i 307USB) ili interneta(IP150), mogućnost dojave putem GSM-a/GPRS-a(PCS250, PCS250G), Interneta(IP150), Telefonskom linijom, do 8 telefonskih brojeva(3 za Monitoring centar, 5 personalnih), podržava i glasovnu komunikaciju(VDMP3), 256 memorija zbivanja.

Kategorija: