1. Uslovi

Pristupanjem ovoj veb lokaciji, kojoj je moguće pristupiti sa isec.rs, pristajete da vas obavezuju ovi uslovi korišćenja veb stranice i saglasni ste da ste odgovorni za sporazum sa svim važećim lokalnim zakonima. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjen vam je pristup ovoj veb lokaciji. Materijali sadržani na ovoj veb lokaciji zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i žigom.

2. Licenca

Daje se dozvola za privremeno preuzimanje materijala na veb lokaciji ISEC-a samo za lične, nekomercijalne svrhe. Prema ovoj licenci ne možete:

  • modifikovati ili kopirati materijale
  • koristiti materijale u bilo koje komercijalne svrhe ili za bilo koju javnu izložbu
  • pokušati da izvrši obrnuti inženjering bilo kog softvera koji se nalazi na veb lokaciji ISEC-a
  • uklonite sve autorske ili druge vlasničke zapise sa materijala
  • prenošenje materijala drugoj osobi ili na bilo kom drugom serveru

3. Izjava o odricanju odgovornosti

Svi materijali na veb lokaciji ISEC-a pružaju se „takvi kakvi jesu“. ISEC ne daje nikakve garancije, bilo da se one mogu izraziti ili podrazumevati, stoga negira sva druga jemstva. Štaviše, ISEC ne daje nikakve izjave u vezi sa tačnošću ili pouzdanošću upotrebe materijala na svojoj veb lokaciji niti se na bilo koji drugi način odnosi na takve materijale ili bilo koje veb lokacije povezane sa ovom veb lokacijom.

4. Ograničenja

ISEC ili njegovi dobavljači neće odgovarati za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom ili nemogućnošću upotrebe materijala na veb lokaciji ISEC, čak i ako je ISEC ili ovlašćeni predstavnik ove veb stranice obavešten, usmeno ili pismeno, o mogućnosti takve štete.

5. Revizije i greške

Materijali koji se pojavljuju na veb lokaciji ISEC mogu da sadrže tehničke, tipografske ili fotografske greške. ISEC neće obećati da je bilo koji od materijala na ovoj veb lokaciji tačan, potpun ili aktuelan. ISEC može promeniti materijale sadržane na svojoj veb lokaciji u bilo koje vreme bez najave. ISEC se ne obavezuje da će ažurirati materijale.

6. Veze

ISEC nije pregledao sve veb lokacije povezane sa njegovom veb lokacijom i nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve povezane lokacije. Prisustvo bilo koje veze ne podrazumeva odobravanje stranice od strane ISEC-a. Korišćenje bilo koje povezane veb stranice je na sopstveni rizik korisnika.

7. Izmene uslova korišćenja veb lokacije

SEC može izmeniti ove Uslove korišćenja za svoju veb stranicu u bilo koje vreme bez prethodne najave. Korišćenjem ove veb stranice slažete se sa trenutnom verzijom ovih Uslova i odredbi korišćenja.

8. Vaša privatnost

Molimo pročitajte našu Politiku privatnosti.

Za bilo koji zahtev u vezi sa veb stranicom ISEC-a regulisaće se zakoni RS bez obzira na njegove odredbe.

Navigacija